Crazy paws

Kontaktujte nás!

e-mail: recepcia@nzz.sk
           nzz@nzz.sk
tel.: +421 52 285 12 11
Reklama na obrazovke
Obuv stonožka
Práčovňa
Crazy paws
NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE
 
Poliklinika ALEXANDRA
 
POLIKLINIKA ALEXANDRA
 
 
Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra prichádza s novou kvalitou, v novej podobe poskytovania liečebno – preventívnej starostlivosti nielen v samotnom meste Poprad, jeho okolí a priľahlom regióne, ale poskytuje liečebnú starostlivosť celoplošne na celom území Slovenskej republiky a aj mimo nej .

Prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia zahŕňajú už existujúce odborné a obvodné ambulancie, ktoré sú priamo naviazané na systém diagnostiky vlastného diagnostického centra . Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra ponúka vo svojich troch strediskách : 
skiagrafickým, ultrazvukovýmmamografickým predpísanú odbornú garanciu, diagnostiku v absolútnej digitálnej kvalite, internú a externú komunikáciu na úrovni PACSu a centralizáciu 18 ambulancií poskytujúcich liečebno – preventívnu starostlivosť na jednom mieste. PACS je moderný, ucelený systém na uchovávanie správ, prenos, vizualizáciu a diagnostiku obrazových dát.

 


 
Neštátne zdravotnícke zariadenie Poliklinika Alexandra v Poprade spĺňa dostupnosť liečebno – preventívnej starostlivosti v rozsahu sieti poskytovateľov lekárskej starostlivosti .