Crazy paws

Kontaktujte nás!

e-mail: recepcia@nzz.sk
           nzz@nzz.sk
tel.: +421 52 285 12 11
Reklama na obrazovke
Práčovňa
Stonožka
Crazy paws
.Rádiodiagnostika

Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinka Alexandra disponuje vlastnými zdravotníckymi zariadeniami, skiagrafickým, ultrazvukovýmmamografickým strediskom. Pracoviská sú vybavené špičkovými diagnostickými prístrojmi, ktoré pracujú s najnižšou možnou dávkou žiarenia, potrebnou na zhotovenie projekcie daného pacienta. Na Slovensku patria tieto diagnostické prístroje medzi prvé zdravotnícke zariadenia s najnižšou možnou expozičnou dávkou, šetriacou až 40% žiarenia na zhotovenie vyšetrovaného snímku. Všetky prístroje pracujú v digitálnom systéme, interne komunikujú po vlastnej sieti polikliniky, alebo externe s nadstavbovými pracoviskami, lôžkovými nemocnicami, fakultnými nemocnicami, onkologickými ústavmi, pomocou PACSU.

MUDr. Polerecká Ivana
+421 52/2851 216

RTG pracovisko 

Je vybavené posledným modelom rádiodiagnostického prístroja Definium 6000, ktorý je digitálnym skiagrafickým prístrojom s patentovaným CSi SLAP – panelom s maximálnou kvalitou zobrazovania, s najnižšou expozičnou dávkou pre pacienta, s optimalizovanou priepustnosťou jednotlivých vyšetrení. Skiagrafický prístroj Definium 6000 vlastní všetky predpísané certifikáty potrebné pre prácu s pacientom, ako aj potvrdenú technickú a odbornú certifikáciu EU.

 

Lekár Polikliniky Alexandra vidí priamo snímkovaného pacienta v poliklinickom počítačovom systéme a v prípade potreby môže jednotlivé pacientové projekcie konzultovať s nadstavbovými pracoviskami externe pomocou PACSu. Samotný pacient odchádza s digitálne zhotoveným záznamom na CD disku, ktorý predkladá ako dokumentáciu RTG vyšetrenia pre vysielajúceho lekára.

 MUDr. Polerecká Ivana
+421 52/2851 216

Diplomovaná rádiologická asistentka
Anna Dulovičová
+421 52 2851 214             

 

MMG pracovisko

Je vybavené digitálnym mamografickým prístrojom s unikátnym patentovaným CSi SLAP – Panelom so špeciálne citlivou RTG lampou, ktorá je v tomto diagnostickom prístroji prvovýstupovou vo svojej triede. Najnižšia možná expozičná dávka, skrátený vyšetrovací čas o 40 % vytvára dominantu medzi mamografickými prístrojmi .
 
MUDr. Polerecká Ivana 
+421 52/2851 215

Diplomovaná rádiologická asistentka
Anna Dulovičová
+421 52 2851 214             
 USG pracovisko

Pracuje s celotelovým ultrazvukovým prístrojom LOGIQ S6, ktorý na digitálnej úrovni prináša širokospektrálne rozlíšenie odstupňovanej ultrazvukovej šede SRi, s výraznou vizuálizáciou štruktúr CROSS X BEAM. Disponuje najvalitnejším dopplerovským systémom na vyšetrovanie ciev a prietokových pomerov pacienta. Pripojiteľnosť sond týchto prístrojov umožňuje pracovať všetkým zdravotníckym profesiám. Komunikáciu s archiváciou jednotlivých vyšetrení zabezpečuje interný počítačový systém polikliniky, externá kominukácia je zabezpečená PACSom .
 
MUDr. Polerecká Ivana 
+421 52 2851 217
+421 52 2851 216

 
Ordinačné hodiny

Pondelok  - Piatok

  7:00 -   7:30          príprava pracoviska (dezinfekcia, kalibrácia prístrojov)
  7:30 - 12:30          vyšetrovanie (RTG, USG, MMG)
12:30 - 13:00          obedňajšia prestávka
13:00 - 14:00          vyšetrovanie (RTG, USG)
14:00 - 14:15          administratíva, dezinfekcia

O fungovaní pracovísk odporúčame informovať sa telefonicky.