Crazy paws

Kontaktujte nás!

e-mail: recepcia@nzz.sk
           nzz@nzz.sk
tel.: +421 52 285 12 11
Reklama na obrazovke
Práčovňa
Stonožka
Crazy paws
 

Recepcia

Kontakt:
   +421 52 285 12 11,
   +421 52 285 12 12     
recepcia@nzz.sk
www.nzz.sk
Prízemie


 

Rádiodiagnostické centrum
MUDr. Polerecká Ivana

Kontakt:
   +421 52 2851 216
Suterén

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:

  7:00 -   7:30       príprava pracoviska (dezonfekcia, kalibrácia prístrojov)
  7:30 - 12:30       vyšetrovanie (RTG, USG, MMG)
12:30 - 13:00       obedňajšia prestávka
13:00 - 14:00       vyšetrovanie (RTG, USG)
14:00 - 14:15       administratíva, dezinfekcia

O fungovaní pracovísk je najlepšie sa informovať telefonicky.
V novovytvorenom modernom rádiodiagnostickom centre ponúkame mamografické, ultrasonografické a skiagrafické vyšetrenia nielen pre pacientov polikliniky, ale aj pre ostatných pacientov z celého regiónu.

MUDr. Ivana Polerecká má atestácie z rádiologie a dlhoročné skúsenosti. Diplomovaná rádiologická asistentka Anna Dulovičová má niekoľkoročné skúsenosti, hlavne s mamografiami.

Ponúkame vyšetrenie prsníkov na mamografickom a ultrasonografickom pracovisku bez zbytočného čakania, v jeden deň, s určením záveru a ďalšieho postupu. Ďalej ponúkame USG vyšetrenie očí, krku vrátane štítnej žľazy, Doppler vyšetrenie tepien a žíl horných a dolných končatín a vyšetrenie orgánov dutiny brušnej. Taktiež zhotovujeme skiagrafické snímky v celom rozsahu a bez zbytočného čakania.

Na každé vyšetrenie je potrebný Sprievodný list ( žiadanka )  od lekára . Poradie určuje personál oddelenia.

Mamografia

MUDr. Polerecká Ivana                      
+421 52 2851 215
suterén

Diplomovaná rádiologická asistentka
Anna Dulovičová
+421 52 2851 214             
suterén

Pacientky NEOBJEDNÁVAME, robíme priebežne. Na každé vyšetrenie je NUTNÝ sprievodný list ( žiadanka )  od lekára . Vrámci PREVENCIE sa vyšetrenie robí v 2-ročnom intervale ( od predošlej mamografie musí uplynúť doba 2 roky a 1 deň minimálne, neskôr to môže byť kedykoľvek ). Výsledky si pacientka vyzdvihne OSOBNE podľa inštrukcií asistentky.

USG

MUDr. Polerecká Ivana                                  
+421 52 2851 217
+421 52 2851 216
suterénNa vyšetrenie pacientov NEOBJEDNÁVAME, vyšetrujeme priebežne podľa poradia. Prípadnú zmenu poradia určuje lekárka podľa závažnosti stavu pacienta. Vyšetrenie je možné urobiť aj na vlastnú žiadosť pacienta = bez odporúčania od lekára ( viď cenník ). Výsledok dostane pacient po vyšetrení.
 

RTG - laborant

Diplomovaná rádiologická asistentka
Anna Dulovičová
+421 52 2851 214             
suterén


 

S04 Ortopedicko – osteologická ambulancia

MUDr. Marcinko Ján
Zdr.sestra: Mgr. Gabriela Kalmová
Denzitometr. laborant: Ivana Olejárová
Kontakt:
  +421 52 285 12 21
Suterén

Ordinačné hodiny:
Štvrtok: 7:00 – 7:30 odbery, 7:30 – 14:00 denzitometrické vyšetrenia
Piatok: 7:00 – 15:30 Ortopedická ambulancia, 13:00 – 15:30 denzitimetrické vyšetrenia
Poradie vyšetrovania pacientov: podľa čísel daných ráno, v deň ordinácie
Prednostne sú ošetrené deti do 3 rokov, pacienti so sanitkou a akútni pacienti.

Objednávanie na ortopedické vyšetrenie - len prednostné vyšetrenia a vyšetrenia na presnú hodinu - za poplatok
Objednávanie na denzitometrické vyšetrenie - bezplatne
     - osobne počas ordinácie
     - telefonicky na tel.č. 052 775 52 28, mobil: 0917 061 625

Profesná charakteristika:
MUDr.Ján Marcinko
nar.1971 Poprad

Vzdelanie:
 • Lekárska fakulta UK Martin
 • 1998 atestácia I.stupňa z ortopedie a traumatológie
 • 2003 atestácia z ortopedie II.st.
Prax:
 • 1995-2003 Ortopedické odd.Poprad
 • 2003- súkromná ortopedecko-osteologická amb.
Absolvované kurzy a školenia:
 • USG pohybového aparátu
 • USG detského bedrového kĺbu
 • Kurz myoskeletálnej medicíny - mobilizácie - manipulácie
 • Diagnostika a liečba nádorov pohybového aparátu
 • AS liečba ochorení a úrazov kolena
 • AS plastika predného skríženého väzu a liečba instability ramena (Viedeň, Sportclinic)
 • Denzitometrická diagnostika a liečba osteoporózy (Lyon,Luhacovice,Ženeva)
 • Kurz klinickej osteológie
 • Stáž na detskej ortopedickej klinike v Brne - prof. Poul,Bratislave - Doc. Kokavec
 • Stáž na I.ortopedickej klinike Bratislava - prof. Makai
 • Stáž na oddelení ortopedickej protetiky
Zameranie a činnosť ortopedicko-osteologickej ambulancie:
 1. Ortopedická ambulancia sa zameriava na prevenciu, diagostiku a liečbu ochorení a úrazov pohybového aparátu /PA/. V rámci detskej a dospelej ortopédie sú základné súčasti diagnostika a liečba
  • vrodených vývojových vád, získaných deformácii skeletu-najmä chrbtice (skoliózy, chybné držanie tela)
  • zápalových ochorení PA, diagnostika nádorových ochorení PA
  • degeneratívnych ochorení PA-artrózy
  • úrazov PA, so zamerním, najmä, na športové úrazy
  • ultrazvuková diagnostika ochorení PA , vrodenej dysplázie bedrového kĺbu u novorodencov (certifikovaná činnosť-prax 15 rokov)
Špecializované činnosti: ultrazvuková diagnostika mobilizácia a manipulácia (certifikát Slovenskoj zdravotníckej univerzity), operačná liečba - v Nemocnici Poprad, a.s. - Ortopedické odd.
 1. Osteologická ambulancia sa zameriava na prevenciu, diagnostiku a liečbu osteoporózy. V rámci prevencie
  • konzultácie, prednášky, semináre, cvičenia pre pacientov
  • diagnostiky - vyšetrenia celotelovým denzitometrickým prístrojom (Certifikát IOF), lab.diagnostika.
  • liečby - najmodernejšie terapeutické schémy a postupy (Evidence base medicine)
Špecializované činnosti: Vyšetrenie množstva tuku a svalstva na denzitometrickom prístroji (možnosť merania nárastu svalstva pri kulturistike, merania úbytku tuku pri redukčnej diéte s presnosťou na gram)
 
Naše krédo: "návrat ku pohybu".
Zásady: citlivý prístup, profesionalita, zodpovednosť.

 


S05 Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia

Fyzioterapeuti: PhDr. Marta Heroutová, Iveta Kehlerová
Kontakt:
  +421 52 326 03 20
  +421 0911 735 004
Suterén

Ordinačné hodiny:

 
Po-Pia: 8:00 - 19:00  
 
Bolí Vás často hlava? Máte ploché nohy? Bolí Vás chrbát? Tŕpnu Vám ruky? Bolia     Vás kĺby? Máte problémy s udržaním moču? Trápi Vás alergia alebo astma? Máte     opakované zápaly dýchacích ciest? Chcete sa cítiť vo forme?
 
Starostlivosť v rehabilitačných centrách Falck Healthcare 
je zameraná na poskytovanie komplexnej rehabilitácie a fyzioterapeutickej starostlivosti. V moderne a profesionálne vybavených pracoviskách  pracujú vysoko kvalifikovaní fyzioterapeuti, s využitím najnovších odborných poznatkov z oblasti fyzioterapie.
 
Samozrejmosťou v našej spoločnosti je individuálny prístup a kvalita poskytovanej terapie.
 
Klient sa vopred objednáva na presný termín, na vyšetrenie, alebo terapiu nečaká.

Liečime:
 • stavy po úrazoch, operáciách
 • neurologické ochorenia
 • ortopedické ochorenia
 • akútnu bolesť (seknutie)
 • problémy s chrbticou
Poskytujeme:
 • Vojtovu reflexnú terapiu pre deti aj dospelých
 • Komplexnú respiračnú fyzioterapiu
 • Liečbu funkčnej ženskej sterility Mojžíšovou metódou
 • Komplexnú liečbu inkontinencie
 • Masáže: klasickú, športovú, reflexnú, lymfodrenáž, aromaterapiu
 • Pilates, Power joga
 • Cvičenie mamičiek s deťmi od 6 mesiacov vyššie
 • Cvičenie pre tehotné
 • Balančné cvičenie – fit ball, bosu
 • Kineziologický tejping
 


P04 Gynekologická ambulancia

MUDr. Adamkovičová Magda
Kontakt:
  +421 52 285 12 31 (32)
Prízemie

Ordinačné hodiny:
Po.-Pia.: 7.00 – 13.00
 
Gynekologická ambulancia v Poliklinike Alexandra je vybavená moderným ultrazvukovým prístrojom a ostatným prístrojovým vybavením prislúchajúcim gynekologicko – pôrodnickému odboru. Doménou zdravotnej starostlivosti tejto ambulancie je záchytnosť, ale hlavne prevencia výskytu rakoviny krčka maternice, ktorá je súčasťou každej gynekologickej preventívnej prehliadky. Ambulancia ma veľký záber poskytovania zdravotnej starostlivosti tehotným pacientkam. Prenatálnu starostlivosť o tehotné strieda prísny individuálny dohľad k rizikovým pacientkam, ale aj odborný dozor nad každou fyziologickou tehotnosťou.
 

103 Ambulancia úrazovej chirurgie a chirurgie

MUDr. Holešovský Zdenek
Kontakt:
   +421 52 285 12 37 (38)
1. poschodie        
           
Ordinačné hodiny:Pondelok -Piatok : 07,00 - 15,30 hod.       Obedňajšia prestávka: 12,00 – 12,30 hod.
 
 
                  Email :  info@traumatolog-poprad.sk
 Webová stránka :   www.traumatolog-poprad.sk

Ambulancia ošetruje všetky úrazové a poúrazové stavy ale aj stavy chirurgické a niektoré  hraničné ortopedické.
 
Robíme kontrolné vyšetrenia u všetkých pacientov ošetrených na urgentných príjmoch ( napr. CPO NsP Poprad ), zabezpečujeme kompletnú ďalšiu liečbu, pacient si môže vybrať kde bude liečený.
 
Taktiež vykonávame kontrolné vyšetrenia po operáciach v rôznych nemocniciach, ich manažment liečby , zabezpečíme - vykonáme extrakciu, materiálu po operáciach. ( Výhoda kontrola stabilným tímom lekárov s  praxou, skúsenosťou a kvalifikáciou ).
 
Používame rôzne druhy plastových fixácii a sadier  ktoré sú, ľahšie, pevnejšie, vode odolné . farebné. Ošetrujeme bolesti kolien, ramien , lakťov, zápästí  po úraze . Liečime tenisový , golfový lakeť.
 
Vykonávame drobné chirurgické zákroky priamo na poliklinike na malej operačnej sále - odstraňovanie nezhubných útvarov  kože a podkožia , /znamienka, bradavice, tukové nádory/  ošetrenie zarastených nechtov,  extirpácie gangliomov .Odosielanie vzoriek na histologické – mikroskopické vyšetrenie je samozrejmosťou. 
 
Vykonávame posudzovanie trvalých následkov pre komerčné poisťovne, štátne inštitúcie, právnické a súkromné osoby .
 
Vykonávame chirurgické výkony - v jednodňovej chirurgii - tieto operácie vykonávam v zrekonštruovaných priestoroch chirurgie Kežmarok. Pacient príde ráno o 07.15hod. na operáciu a večer okolo 17.00 hod. je prepustený do ambulantnej starostlivosti. Pri komplikácii alebo ak si pacient želá môže ostať v nemocnici 2 dni v zrekonštruovaných izbách ,k dispozícii sú aj nadštandartné izby s jednou posteľou, toaletou, sprchou TV na izbe.
Pacient je po operácii celý čas liečby sledovaný lekárom ktorý ho operoval  / čo je veľká výhoda /. Kontrolné vyšetrenia a ďalšia liečba prebieha na poliklinike Alexandra v Poprade.
 
Zabezpečíme konzultácie -  s najlepšími odborníkmi na danú problematiku, eventuálne ak bude potrebné aj liečbu na inom renomovanom pracovisku .
 
 
Pre podrobnejšie informácie kliknite na :
www.traumatolog-poprad.sk
 

104 Urologická ambulancia  - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

MUDr. Koneval Miroslav
Kontakt:
   +421 533 913 316
1. poschodie
 
Ordinačné hodiny
Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00
 
Naši pacienti majú možnosť objednať sa na vyšetrenie aj na určitú hodinu.
 
Urologická ambulancia pri Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, a.s. so sídlom v Poprade poskytuje štandardnú ambulantnú diagnosticko-liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť v odbore. Úzko spolupracuje s lôžkovým urologickým oddelením nemocnice v Levoči, ktoré má tradíciu, vysoko odborný personál a najnovšie materiálno-technické vybavenie.
 
Ostatné poplatky: úsmev 
 
Sme tu pre Vás a radi Vám pomôžeme
 

105 Stomatologický RTG         

Rerková Katarína
Kontakt:
   +421 52 285 12 44  
   +421 911 747  701
1. poschodie

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok: 
7:00 – 14:00 - ambulancia          
14:00 - 14:30 - administratíva

 

Email : rtgpp@schneider-rtg.sk
 
Spoločnosť Schneider Radiology zriadením stomatologických RTG pracovísk podporuje v oblasti zdravotníctva diagnostický nástroj číslo 1.
V zdravotníctve sa používajú rôzne zobrazovacie metódy na určenie diagnózy medzi ktoré patrí nesporne aj zobrazovacia metóda prostredníctvom ionizujúceho žiarenia, X-ray lúčov.
Stomatologické RTG pracoviská sú vybavené najmodernejšou digitálnou technológiou, ktorá pacientovi poskytuje:
 • maximálnu bezpečnosť
 • minimálne ožiarenie
 • maximálnu diagnostickú výpovednú hodnotu pre lekára
Spoločnosť Schneider Radiology podporuje kvalitu, ktorá je predurčená nielen špičkovým výrobcom digitálnej techniky PLANMECA, ale aj príjemným, odborne vyškoleným personálom a prepracovaným informačným systémom.

Služby

Stomatologické RTG pracoviská, Schneider Radiology sa riadia tzv. princípom optimalizácie, t.j. nezaťažujeme pacienta. Optimálnym, jednoduchým a bezpečným spôsobom doručíme snímku lekárovi v čo najlepšej kvalite.
Vďaka unikátnym panoramatickým RTG prístrojom ProMax s patentovaným robotickým ramenom SCARA3 od výrobcu PLANMECA, Vám ponúkame až 28 programov snímkovania od štandardného panoramatického programu, až po program štyroch priečnych rezov s anatomickými uhlami.

Jedinečná technika pravej lineárnej tomografie:
 
Rozdiel medzi klasickou lineárnou technikou a technikou pravej lineárnej tomografie je názorne zobrazený na snímkach ilustrujúcich pin fantóm.
Nedostatky lineárnej tomografie sú odstránené vďaka unikátnej a Planmecou patentovanej technike pravej lineárnej tomografie.
 

106 Urologická ambulancia

MUDr. Pillár Peter
Sestra: Mgr. Andrea Hanesová
Kontakt:
   +421 52 285 12 46
1. poschodie

Ordinačné hodiny
Po- Štv: 7:30 – 12:30
13:00 - 15:30 Objednávky + plánované zákroky

V našej ambulancii Mudr. Pillára poskytujeme vyšetrenie a liečbu:
 • ochorení močového mechúra
 • ochorení obličiek
 • ochorenie močovodov
 • ochorenia močovej rúry
 • ochorenia prostaty a semenných mechúrikov
 • ohorenia semenníkov a nadsemenníkov
 • ochorenia penisu
 • onkologických ochorení urogenitálneho traktu
 • preventívne prehliadky
 • vyšetrenie detských pacientov
 • porúch močenia
 • unikania moču
 • frekventného a nutkavého močenia (hyperaktívneho močového mechúra)
 • porúch erekcie
 

107 Očná ambulancia          

Tatranské nám. 4914/8,  Poprad

MUDr. Martin Jurčák, MUDr. Mária Gibalová
Zdrav. sestra: Dana Hellová
Kontakt:
   +421 52 285 12 50
   +421 52 772 13 95
 1. poschodie

Ordinačné hodiny:
Pondelok                     12:30 – 16:00
Utorok                         7:15 – 15:00
Streda                         7:15 – 15:00
Štvrtok                         7:15 – 15:00
Piatok                          7:15 – 12:00
(obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30)
 
Zmluvné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union
 
Ponúkané služby:
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti a predpis korekcie (okuliare, kontaktné šošovky)
 • meranie vnútroočného tlaku
 • vyšetrenie predného segmentu oka
 • vyšetrenie očného pozadia
 • vyšetrenie zorného poľa (perimeter)
 • vyšetrenie binokulárnych funkcií (troposkopia)
 • pracovná zdravotná služba (preventívne prehliadky zamestnancov)
 • vyšetrenie na vodičský, pilotný alebo zbrojný preukaz
 
Objednávky na vyšetrenia: počas ordinačných hodín osobne alebo telefonicky
 

108 Endokrinologická ambulancia             ​                                                                 

Lekár: MUDr. Jaroslava  Dysková
Zdrav. sestra: Veronika  Chovanová

 
Ordinačné hodiny:Po - Pia  7.00 - 15,30
                   obed. prest.     12,30 - 13,00
 
Kontakt: Tel.č. 052/ 2851 253
E.mail:    mudr.dyskova@gmail.com
 
Náplň odboru endokrinológia pre dospelých:
- Diagnostika a liečba chorôb a hormonálnych porúch štítnej žľazy, prištítnych teliesok,hypofýzy,nadobličiek.
- Zisťovanie príčin  porúch menštr. cyklu a sterility u oboch pohlaví, liečba  hypogonadizmu u mužov.
- Diagnostika a liečba osteoporózy.
 
Organizačné pokyny:
pacienti sa na prvé vyšetrenie neobjednávajú telefonicky, ale musia prísť osobne s výmenným lístkom od odosielajúceho lekára
/najlepšie zrána - do 10.hod./
.109 Gastroenterologická ambulancia 

MUDr. Potyčný Kamil
Kontakt:
   +421 52 285 12 55
1. poschodie

Ordinačné hodiny:
Po-Št: 7:00 - 16:00
Garstroenterologická ambulancia zabezpečuje diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu - pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu. V ambulancii vykonávajú vyšetrenia ako odbery krvi, gastroenterologické a hepatologické vyšetrenie, gastroskopické vyšetrenie, rektoskopické vyšetrenie, kolonoskopické vyšetrenie, polypektomie (aj v celkovej anestéze). Pri gastroskopickom vyšetrení ide o vyšetrenie žalúdka pomocou videoendoskopu zavádzaného cez dutinu ústnu. Prostredníctvom tohto vyšetrenia má lekár možnosť zistiť výskyt vredov, výrastkov, nádorov alebo iných chorobných procesov. Kolonoskopické vyšetrenie je endoskopická vizualizácia konečníka a hrubého čreva, zavedeným flexibilného kolonoskopu cez konečník. Týmto vyšetrením sa diagnostikuje hlavne zápal, polyp a karcinóm hrubého čreva.
 

110 Zubná ambulancia 

MUDr. Franc Ján
Kontatk:
   +421 52 285 12 58
1. poschodie

Ordinačné hodiny:
Po-Št: 7:30 - 12:30, 13:00 - 15:00
     Pi: 7:30 - 14:00

Záchovná, estetická a protetická stomatológia. Parodontológia, mucogingiválna chirurgia, dentoalveolárna chirurgia. Digitálne spracovanie RTG - minimálne ožiarenie. Bielenie zubov technikou Aer flow. Homeopatická príprava. Zmluva so všetkými poisťovňami. Krátka čakacia doba na ošetrenie.


 

203 Diabetológia

MUDr. Mária Čákyová
Kontakt:
   +421 522 851 265
2. poschodie

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 7:30 - 15:00


Špecializovaná ambulancia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pre dospelých.
MUDr. Mária Čákyová (diabetológ)
Naša odborná ambulancia poskytuje starostlivosť pacientom s ochorením cukrovky a poruchou metabolizmu lipidov. Pacienti sú na vyšetrenia objednávaní v intervaloch 2-3 mesiacov v závislosti od liečby.
Náplňou činnosti ambulancie okrem liečby je aj diagnostika nových ochorení u pacientov odoslaných z obvodných, či odborných ambulancií. U nás liečeným pacientom poskytujeme aj poradenské služby - tzv. edukáciu - stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, ako si upraviť dávky INZ pri akútnom ochorení, alebo pri nadmernom fyzickom zaťažení, učíme ich pracovať s glukometrami a inými diabetickými pomôckami.
Ponúkame:
 • liečba diabetes mellitus 1. a 2. typu
 • krátke čakacie doby
 • príjem nových pacientov
 • podrobnú edukáciu stravovania a liečby diabetu
 • práca s diabetickými pomôckami
 

204 Ortopedická ambulancia

MUDr. Filipský Milan
Kontakt:
   +421 52 285 12 67,
   +421 0905 417 656
2. poschodie

Ordinačné hodiny
Po: 9:00 - 16:00
Ut:  9:00 - 12:30
St:  9:30 - 14:30
Št:  9:00 - 12:30
Pi:  9:30 - 15:00
Ortopedická ambulancia MUDr. Milan Filipský poskytuje odborné vyšetrenia liečebno-preventívne, ako aj diagnostické so zameraním na pohybový aparát. Špecializuje sa hlavne na bolesti chrbtice, odstraňovanie posunov platničiek, akútnych ako aj nemých funkčných blokád stavcov manipulačnými technikami. Športovcom doporučuje špecifické cviky na odstránenie akútnych a chronických úponových bolestí, dysbalancií svalstva a asymetrií, ktoré sú častou príčinou algických stavov. Zaoberá sa aj komplexným liečením poúrazových stavov, a pri problémoch s kolenami diagnostikujeme ultrazvukovým prístrojom stav kĺbnych štrbín, ako aj prípadné poškodenia menisku, čo umožňuje pacientovi sa vyjadriť k ďalšiemu zaťažovaniu kĺbov. Je zástancom preventívnej a konzervatívnej liečby a až v terminálnom štádiu doporučujeme operačné riešenie. Snaží sa využiť všetky dostupné neinvazívne metódy liečby.


205 Hematologická ambulancia  

MUDr. Vongreyová Helena
Kontakt:
   +421 52 285 12 71
2. poschodie

Ordinačné hodiny:
Po-Št: 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30
Pi: 7:00 - 12:30 (admin. práce: 13:00 - 15:30)
Obed: 12:30 - 13:00

Prednostné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v čase:
Po-Št: každú začatú hodinu prvých 15 min. od 8:00 do 15:30
Pi: každú začatú hodinu prvých 15 min. od 8:00 do 12:15

Poskytuje diagnostickú, liečebnú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s hematologickými ochoreniami – ochorenia krvi, krvotvorných orgánov, lymfatického systému, orgánových systémov, súvisiacich s hemopoézou.
Starostlivosť a liečba pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami, s poruchami koagulácie, t.j. krvácavé ochorenia a ochorenia spojené s rizikom tromboembolickej choroby.
Súčasne DIF. DG. Sekundárnych zmien v hematologickom náleze pri iných ochoreniach, priamo súvisiacich s hemopoetickým systémom.

206 Chirurgická ambulancia - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

MUDr. Šlosárik Slavomír

Kontakt:   +421 52 285 12 73
                +421 52 285 12 74

2. poschodie
 
Ordinačné hodiny:

Po:   7:00 – 12:00  12:30 – 15:30
Ut:    7:00 – 12:00  12:30 – 15:30
St:    7:00 – 12:00  12:30 – 15:30
Št:  14:00 – 17:30
Pi:  14:00 – 17:30

Št-Pi od 17:00 administratívne práce

Chirurgická ambulancia pri všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, a.s. so sídlom v Poprade poskytuje štandardnú ambulantnú starostlivosť o odbore a vykonáva malé ambulantné zákroky ( vyberanie znamienok, lipómov, stehov .......)

 
 

209A Ortoproplus

Kontakt:
     055/6225560
   +421 903 527 413
2. poschodie

Prevádzkový čas:
pondelok – piatok  od 07:30 do 12:00 hod.

                Email : ortopro@ortopro.sk
Webová stránka : www.ortopro.sk

Umiestnenie prevádzky: Merné miesto výdajne ortopedicko – protetických zdravotníckych pomôcok v neštátnom zariadení – Poliklinika Alexandra, Tatranské námestie 4914/8, 058 01 Poprad, 2. nadzemné podlažie, miestnosť č. 209A
Predmet činnosti: Výroba, opravy a úpravy ortopedicko – protetických pomôcok (ortopedická obuv, ortopedické vložky, pásy, bandáže, korzety, ortézy, protézy a epitézy).

ORTOPROplus, spol. s r.o.
Skladná 8
040 01 Košice
 

209 Kardiologická ambulancia     

Mudr. Jambrichová Magdaléna
Kontakt:
   +421 52 285 12 79 (80)
2. poschodie

Ordinačné hodiny

Po: 7:00 - 11:30  12:00 - 13:30
Ut:  7:00 - 11:30  12:00 - 13:30
St:  7:00 - 11:30  12:00 - 15:00
Št:  7:00 - 11:30  12:00 - 13:30
Pi:  7:00 - 12:00
 
Kardiovaskulárne (srdcovo cievne ochorenia) sú skupinou chorôb, ktoré patria medzi vedúce príčiny invalidizácie, alebo úmrtí pacientov v civilizovaných krajinách, ich včasné zistenie umožňuje účinnú liečbu, ktorá dokáže predlžiť život pacienta o mnoho rokov. Základné kardiologické vyšetrenie je indikované u každého pacienta, ktorý má známu ischemickú chorobu srdca, prekonal infarkt myokardu, ktorý má bolesti na hrudníku, má poruchy srdcového rytmu – búšenie sŕdc, ktoré je neprimerané námahe, nepravidelná činnosť srdca alebo pocity „vynechávanie srdca“, u každého pacienta s vysokým krvný tlakom,  ktorý nereaguje na bežnú liečbu, alebo má príznaky, ktoré by mohli svedčiť pre srdcovú slabosť – zadýchavanie sa pri námahe, ale aj v kľude, opuchy dolných končatín, opakované stavy odpadávania....všetci pacienti, ktorí podstúpili akúkoľvek operáciu srdca. Hrozbu týchto ochorení je možné odhaliť pri podrobnom a hlavne včasnom kardiologickom vyšetrení, Pacientov s takýmito príznakmi by mal praktický lekár odoslať na interné, alebo ešte lepšie priamo na kardiologické vyšetrenie. Vyšetrenia – Základné fyzikálne vyšetrenie je prehliadnutie pacienta a jeho vyšetrenie s použitým jednoduchých mechanických pomôcok. EKG – elektrokardiografické vyšetrenie. Zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname – elektrokardiograme- sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa, až po infarkt myokardu, poruchy srdcového rytmu, alebo známky iných ochorení srdca. ECHO – kardiografické vyšetrenie (USG) vyšetrenie srdca v aktuálnom pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť funkciu srdcového svalu, veľkosť jednotlivých srdcových dutín, srdcové chlopne – umožňuje hodnotiť jeho výkonnosť, známky poškodenia srdcového svalu. EKG Holter monitor – ide o vyšetrenie, pri ktorom má pacient na sebe miniatúrny snímač, ktorý mu počas 24 hodín sníma EKG. Používa sa na odhalenie občas sa vyskytujúcich porúch srdcového rytmu, alebo prechodných príznakov nedokrvenia srdcového svalu, počas dennej aktivity, či spánku. Záznam sa nahrá do počítača, každý srdcový úder je špeciálnym softwerom analyzovaný, štatisticky spracovaný a lekárom zhodnotený. Holter – monitor tlaku krvi, ide o podobné vyšetrenie, len s tým rozdielom, že pacientovi sa 24 hodín meria tlak krvi, nahráva sa do snímača. Záznam sa následne počítačovo spracuje a zhodností. Umožňuje lekárovi presne nastaviť liečbu vysokého krvného tlaku vyšetrovanému pacientovi. Slúži na odhalenie neprimeraných výkyvov krvného tlaku, ktoré sa nedajú zistiť počas jediného lekárskeho vyšetrenia.
 

210 ORL ambulancia

MUDr. Vnenčáková Klára
Kontakt:
   +421 52 285 12 82
2. poschodie

Ordinačné hodiny:
Po, Ut, Št, Pi: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 9:00

ORL, s.r.o., Ušno – nosno – krčná ambulancia poskytuje ambulantnú liečbu v odbore otorinolaryngológia. MUDr. Klára Vnenčáková má atestácie z otorinolaryngológie aj z detskej otorinolaryngológie, roky pôsobila ako primárka ORL oddelenia Nemocnice s poliklinkou v Poprade. Sestra Erika Šipulová je špecializovaná ORL a audiometrická sestra. Na ambulancii poskytujeme úplné ORL vyšetrenie a ambulantnú liečbu, vykonávame aj endoskopické a audiometrické vyšetrenia. Pre zamestnávateľov poskytujeme preventívne prehliadky zamestnancov pracujúcich v prostredí s rizikom hluku. Spolupracujeme s ORL oddelením Nemocnice Poprad, a.s., poskytujeme možnosť objednania sa na operáciu.
 

211 Foniatrická ambulancia 

MUDr. Kantorová Darina
Kontakt:
   +421 52 285 12 86
     052 7723 303
2. Poschodie, č. miestnosti 211

Ordinačné hodiny
Po-Pi: 7:00 - 15:00 (obed 12:00 – 12:30)

Prednostné poskytovanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti v čase:
Pondelok – Piatok   8,30 – 9,30                       popoludní   13,30 – 14,15

Odbor: otorinolarynológia, foniatria
Miesto výkonu činnosti: ul. Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad
Nadstavbový odbor otorhinolaryngológie sa špecializuje  na poruchy hlasu, reči a sluchu, na kompenzáciu porúch sluchu – výber, nastavovanie a prideľovanie naslúchacích aparátov. Na ambulancii sa robia tiež hlasové cvičenia pri funkčných poruchách hlasu. Pacientov na vyšetrenia objednávame osobne alebo telefonicky. Na ambulancii robíme tiež preventívne prehliadky u pacientov, ktorí pracujú v riziku hluku.


306 Centrum Ayurvédskej medicíny

Ayurvédsky terapeut: Marta Puranjot kaur
Terapeut zvukovej rezonančnej terapie, ayur. nutrícia: JUDr. Zuzana Olexová

3. poschodie, č. miestnosti 306

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok

  7:30 - 12:30
13:30 - 16:00
12:30 - 13:30 - prestávka na obed

Objednávky - osobne počas ordinačných hodín

Profesná charakteristika:

Marta Puranjot Kaur

Vzdelanie:

 • Stredná zdravotnícka škola Nitra
 • PU FZ Dentálna hygiena Prešov
 • Inštitút Prírodnej Medicíny - ayurvédska medicína Ayur.MD Belehrad (prebiehajúce)

Prax:

 • 2007-2012 zubná ambulancia dentálnej hygieny
 • 2014- súkromná prax Ayurvédskej medicíny a klinickej muzikoterapie

Absolvované kurzy a školenia:

 • Rezonančná zvuková terapia Taliansko
 • Muzikoterapia Matej Lipský
 • Stáž - Centrum terapie autizmu Praha
 • Diaľkové štúdium ayurvédy Dr. Frej Praha
 • Frekventant Ayurvédskeho institútu a nemocnice v Cochin Kerala India Dr. Venugopal

Profesná charakteristika:

JUDr. Zuzana Olexová

Vzdelanie:

 • UPJŠ Právnicka fakulta Košice
 • Inštitút Prírodnej Medicíny - ayurvédska medicína Ayur.MD Belehrad (prebiehajúce)

Prax:

 • 2009-2014 právnicka prax
 • 2014 - súkromná prax Ayurvédskej medicíny a klinickej muzikoterapie

Absolvované kurzy a školenia:

 • Rezonančná zvuková terapia Taliansko
 • Stáž - Centrum terapie autizmu Praha
 • Diaľkové štúdium ayurvédy Dr. Frej Praha
 • Frekventant Ayurvédskeho institútu a nemocnice v Cochin Kerala India Dr. Venugopal

Zameranie a činnosť Centra ayurvédskej medicíny

Centrum ayurvédskej medicíny sa zameriava na konzultačnú činnosť v oblasti internej ayurvédskje medicíny, prevenciu, kompletnú diagostiku ochorení, poradenstvo liečby, podľa princípov ayurvédskej medicíny, stravovacieho režimu a životného štýlu. Okrem toho poskytuje v rámci liečby špecialne liečebné programy, terapie, kurzy a semináre. Rehabilitačno-liečebná rezonančná zvuková terapia je neoddeliteľnou súčasťou liečebného plánu Centra ayurvédskej medicíny.