MMG

Kontaktujte nás!

e-mail: recepcia@nzz.sk
           nzz@nzz.sk
tel.: +421 52 285 12 11
Práčovňa
Penzión Levoča
Penzión Kežmarok
Penzión Lev. dolina
 

 Rádiodiagnostika

Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinka Alexandra disponuje vlastnými zdravotníckymi zariadeniami, skiagrafickým, ultrazvukovýmmamografickým strediskom. Pracoviská sú vybavené špičkovými diagnostickými prístrojmi, ktoré pracujú s najnižšou možnou dávkou žiarenia, potrebnou na zhotovenie projekcie daného pacienta. Na Slovensku patria tieto diagnostické prístroje medzi prvé zdravotnícke zariadenia s najnižšou možnou expozičnou dávkou, šetriacou až 40% žiarenia na zhotovenie vyšetrovaného snímku. Všetky prístroje pracujú v digitálnom systéme, interne komunikujú po vlastnej sieti polikliniky, v prípade potreby je možné prostredníctvom T3C siete obrazovú dokumentáciu odoslať na iné pracovisko.

 

Na MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE  je potrebné sa objednať osobne na recepcii  
alebo telefonicky na tel.č. 052/28 51 210
Na vyšetrenie USG  je potrebné sa objednať osobne na recepcii 

  alebo  telefonicky  na  tel.č.  052/28 51 210

RTG pracovisko 

Je vybavené rádiodiagnostickým prístrojom Definium 6000, ktorý je digitálnym skiagrafickým prístrojom s patentovaným CSi SLAP – panelom s maximálnou kvalitou zobrazovania, s najnižšou expozičnou dávkou pre pacienta, s optimalizovanou priepustnosťou jednotlivých vyšetrení. Skiagrafický prístroj Definium 6000 vlastní všetky predpísané certifikáty potrebné pre prácu s pacientom, ako aj potvrdenú technickú a odbornú certifikáciu EU.
 

 


Po zhotovení RTG snímok rádiologickou asistentkou sa snímky ukladajú do PACSu a niektoré sa cez internú sieť alebo T3C sieť odosielajú indikujúcim lekárom, prípadne sa napaľujú na CD. V prípade, že si indikujúci lekár vyžiada aj popis snímkovej dokumentácie, ten vyhotoví lekárka rádiodiagnostického centra.

 MUDr. Polerecká Ivana
+421 52/2851 216
+421 52/2851 217

Rádiologická asistentka
Mária Grondžáková
+421 52/2851 214           

 

MMG pracovisko

Je vybavené digitálnym mamografickým prístrojom s unikátnym patentovaným CSi SLAP – Panelom so špeciálne citlivou RTG lampou, ktorá je v tomto diagnostickom prístroji prvovýstupovou vo svojej triede. Najnižšia možná expozičná dávka, skrátený vyšetrovací čas o 40 % vytvára dominantu medzi mamografickými prístrojmi .
 
MUDr. Polerecká Ivana 
+421 52/2851 216
+421 52/2851 217

Rádiologická asistentka:

Katarína Mayerová
+421 52 2851 215     

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok

7:00 -   7:30            príprava pracoviska (dezinfekcia, kalibrácia prístroja)
7:30 - 12:30            vyšetrovanie MMG
12:30 - 13:00          obedňajšia prestávka
13:00 - 14:00          vyšetrovanie MMGNa MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE  je potrebné sa objednať osobne na recepcii  alebo telefonicky na tel.č. 052/28 51 210
USG pracovisko

Pracuje s celotelovým ultrazvukovým prístrojom LOGIQ S6, ktorý na digitálnej úrovni prináša širokospektrálne rozlíšenie odstupňovanej ultrazvukovej šede SRi, s výraznou vizuálizáciou štruktúr CROSS X BEAM. Disponuje dopplerovským systémom na vyšetrovanie ciev a prietokových pomerov pacienta. Pacient je vyšetrený skúsenou lekárkou. Po ukončení vyšetrenia je zhotovený odborný popis, s ktorým pacient odchádza za indikujúcim lekárom.
 
MUDr. Polerecká Ivana 
+421 52 2851 216
+421 52 2851 217

 
Ordinačné hodiny:
Pondelok  - Piatok
  7:00 -   7:30          príprava pracoviska (dezinfekcia, kalibrácia prístrojov)
  7:30 - 12:30          vyšetrovanie (RTG, USG, MMG)
12:30 - 13:00          obedňajšia prestávka
13:00 - 14:00          vyšetrovanie (RTG, USG, MMG)
14:00 - 14:15          administratíva, dezinfekcia

O fungovaní pracovísk odporúčame informovať sa telefonicky.

 

Na vyšetrenie USG  je potrebné sa objednať osobne na recepcii  alebo  telefonicky  na  tel.č.  052/28 51 210