MMG

Kontaktujte nás!

e-mail: recepcia@nzz.sk
           nzz@nzz.sk
tel.: +421 52 285 12 11
Práčovňa
Penzión Levoča
Penzión Kežmarok
Penzión Lev. dolina
 

Recepcia

Kontakt:
   +421 52 285 12 11      
recepcia@nzz.sk
www.nzz.sk
Prízemie


 
Rádiodiagnostické centrum

Vedúca lekárka
MUDr. Polerecká Ivana


Kontakt:
   +421 52 2851 216
   +421 52 2851 217
Suterén

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:

  7:00 -   7:30       príprava pracoviska (dezinfekcia, kalibrácia prístrojov)
  7:30 - 12:30       vyšetrovanie (RTG, USG, MMG)
12:30 - 13:00       obedňajšia prestávka
13:00 - 14:00       vyšetrovanie (RTG, USG)
14:00 - 14:15       administratíva, dezinfekcia

O fungovaní pracovísk je najlepšie sa informovať telefonicky.
V  modernom rádiodiagnostickom centre ponúkame mamografické, ultrasonografické a skiagrafické vyšetrenia nielen pre pacientov polikliniky, ale aj pre ostatných pacientov z celého regiónu.

MUDr. Ivana Polerecká má atestácie z rádiologie a dlhoročné skúsenosti. Rádiologická asistentka Katarína Mayerová má niekoľkoročné skúsenosti, hlavne s mamografiami.

Ponúkame vyšetrenie prsníkov na mamografickom a ultrasonografickom pracovisku. Objednáva sa osobne na recepcii Polikliniky alebo telefonicky na tel.č. 052/28 51 210. Na vyšetrenie nie je potrebné nosiť vlastný uterák. Ďalej ponúkame USG vyšetrenie orgánov dutiny brušnej. Pacienti však musia byť nalačno, lieky a vodu je možné požiť. Okrem toho robíme USG vyšetrenie krku, vrátane štítnej žľazy, extrakraniálnych artérii, žíl horných a dolných končatín, oblasť malej pánvy, hrádze a v indikujúcich prípadoch aj mužské semeníky, ostatné mäkké tkanivá podľa indikácie lekára.
Zhotovujeme aj skiagrafické snímky v celom rozsahu, bez objednania a bez zbytočného čakania. K vybraným RTG snímkam sa zhotovuje popis. Od 1.1.2018 sa popisy odosielajú do Národného centra zdravotníckych informácií.

Na každé vyšetrenie je potrebný Sprievodný list ( žiadanka )  od lekára .  Urgentné stavy sa vyšetrujú prednostne.

Mamografické pracovisko

Vedúca lekárka
MUDr. Polerecká Ivana                      

+421 52 2851 216
+421 52 2851 217
suterén

Rádiologická asistentka
Katarína Mayerová

+421 52 2851 215             
suterén

K vyšetreniu je potrebné sa dostaviť 15 minút vopred, vyplniť dotazník a odovzdať sprievodný list ( žiadanku ) od lekára.
Pri preventívnom vyšetrení je potrebné, aby od predchadzajúcej mamografie uplynuli 2 roky a 1 deň. Nález hodnotia dvaja lekári. Popis si pacientka vyzdvihne podľa inštrukcií rádiologickej asistentky.

Na MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE  je potrebné sa objednať osobne  alebo telefonicky na tel.č. 052/28 51 210, alebo MMG pracovisko 052/28 51 215 

USG pracovisko

Vedúca lekárka
MUDr. Polerecká Ivana
                                  
+421 52 2851 216
+421 52 2851 217
suterénObjednáva sa osobne na recepcii Polikliniky alebo telefonicky na tel.č. 052/28 51 211.
K vyšetreniu je potrebné sa dostaviť 15 minút vopred. K vyšetreniu je potrebné si priniesť žiadanku od indikujúcého lekára. Výsledok dostane pacient po ukončení vyšetrenia. Urgentné stavy sú vyšetrené prednostne. 
 

RTG pracovisko

Rádiologická asistentka
Mária Grondžáková
+421 52 2851 214             
suterén


Na vyšetrenie sa pacienti neobjednávajú, sú vyšetrení priebežne. Ak si indikujúci lekár vyžaduje popis snímkovej dokumentácie, ten je zhotovený do priblížne 20 minút.

S04 Ortopedicko – osteologická ambulancia

MUDr. Marcinko Ján
Zdr.sestra: Mgr. Gabriela Vaškovičová
Denzitometr. laborant: Ivana Olejárová
Kontakt:
  +421 52 285 12 21
Suterén

Ordinačné hodiny:
Štvrtok: 7:00 – 7:30 odbery,
               7:30 – 14:00 denzitometrické vyšetrenia

Piatok:  7:00 – 15:30 Ortopedická ambulancia
             13:00 – 15:30 denzitimetrické vyšetrenia

Poradie vyšetrovania pacientov: podľa čísel daných ráno, v deň ordinácie
Prednostne sú ošetrené deti do 3 rokov, pacienti so sanitkou a akútni pacienti.

Objednávanie na ortopedické vyšetrenie - len prednostné vyšetrenia a vyšetrenia na presnú hodinu
Objednávanie na denzitometrické vyšetrenie - bezplatne
- osobne počas ordinácie
- telefonicky na tel.č. 052 775 52 28, mobil: 0917 061 625

Profesná charakteristika:
MUDr. Ján Marcinko
nar.1971 Poprad

Vzdelanie:
 • Lekárska fakulta UK Martin
 • 1998 atestácia I.stupňa z ortopedie a traumatológie
 • 2003 atestácia z ortopedie II.st.
Prax:
 • 1995-2003 Ortopedické odd.Poprad
 • 2003- súkromná ortopedecko-osteologická amb.
Absolvované kurzy a školenia:
 • USG pohybového aparátu
 • USG detského bedrového kĺbu
 • Kurz myoskeletálnej medicíny - mobilizácie - manipulácie
 • Diagnostika a liečba nádorov pohybového aparátu
 • AS liečba ochorení a úrazov kolena
 • AS plastika predného skríženého väzu a liečba instability ramena (Viedeň, Sportclinic)
 • Denzitometrická diagnostika a liečba osteoporózy (Lyon,Luhacovice,Ženeva)
 • Kurz klinickej osteológie
 • Stáž na detskej ortopedickej klinike v Brne - prof. Poul,Bratislave - Doc. Kokavec
 • Stáž na I.ortopedickej klinike Bratislava - prof. Makai
 • Stáž na oddelení ortopedickej protetiky
Zameranie a činnosť ortopedicko-osteologickej ambulancie:
 1. Ortopedická ambulancia sa zameriava na prevenciu, diagostiku a liečbu ochorení a úrazov pohybového aparátu /PA/. V rámci detskej a dospelej ortopédie sú základné súčasti diagnostika a liečba
  • vrodených vývojových vád, získaných deformácii skeletu-najmä chrbtice (skoliózy, chybné držanie tela)
  • zápalových ochorení PA, diagnostika nádorových ochorení PA
  • degeneratívnych ochorení PA-artrózy
  • úrazov PA, so zamerním, najmä, na športové úrazy
  • ultrazvuková diagnostika ochorení PA , vrodenej dysplázie bedrového kĺbu u novorodencov (certifikovaná činnosť-prax 15 rokov)
Špecializované činnosti: ultrazvuková diagnostika mobilizácia a manipulácia (certifikát Slovenskoj zdravotníckej univerzity), operačná liečba - v Nemocnici Poprad, a.s. - Ortopedické odd.
 1. Osteologická ambulancia sa zameriava na prevenciu, diagnostiku a liečbu osteoporózy. V rámci prevencie
  • konzultácie, prednášky, semináre, cvičenia pre pacientov
  • diagnostiky - vyšetrenia celotelovým denzitometrickým prístrojom (Certifikát IOF), lab.diagnostika.
  • liečby - najmodernejšie terapeutické schémy a postupy (Evidence base medicine)
Špecializované činnosti: Vyšetrenie množstva tuku a svalstva na denzitometrickom prístroji (možnosť merania nárastu svalstva pri kulturistike, merania úbytku tuku pri redukčnej diéte s presnosťou na gram)
 
Naše krédo: "návrat ku pohybu".
Zásady: citlivý prístup, profesionalita, zodpovednosť.

 


S05 

 

 


P04 Gynekologická ambulancia

MUDr. Zelený Peter
MUDr. Hrebenár Marcel


Kontakt:
  +421 52 28 51 231 (32)
        052 / 77 333 03
E-mail: agyndsro@gmail.com

Prízemie

Ordinačné hodiny:
Pondelok:  6:30 - 12:00  ||  12:30 - 16:00
Utorok:       6:30 - 12:00  ||  12:30 - 15:30
Streda:       6:30  -12:00  ||  12:30 - 14:00
Štvrtok:      neordinuje
Piatok:       6:30 - 12:00  
Sobota:      neordinuje
Nedeľa:      neordinuje

V gynekologickej ambulancii Agynd pôsobia mladí lekári, ktorí sú pripravení pomôcť Vám s akýmkoľvek zdravotným problémom.
Používajú najmodernejšie medicínske postupy, pravidelne sa zúčastňujú školení nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. 


Gynekologické vyšetrenia
 • preventívne gynekologické prehliadky
 • kolposkopia
 • cytologické vyšetrenie krčka maternice modernou metódou LBC + HPV, konvenčná
 • USG vyšetrenie 2D/3D vnútorného genitálu vaginálnou a abdominálnou sondou
 • mikrobiologické vyšetrenie pošvového mikrobiologického obrazu
 • starostlivosť o ženy v prechode, predkoncepčná starostlivosť a poradenstvo
 • diagnostika a liečba zápalov ženského genitálu
 • vyšetrenie na STD (sexuálne prenosné ochorenia)
 • vyšetrenie plodnosti
 • diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu
 • liečba primárnej a sekundárnej sterility, USG folikulometria
 • plánované rodičovstvo, antikoncepcia, hormonálna liečba
 • zavádzanie a extrakcia IUD (vnútromaternicového telieska)
 • poradenstvo, konzultácie
 • USG  a Mamografia prsníkov v našej poliklinike Alexandra s krátkymi čakacími dobami
 • prevencia a liečba chorôb prsnej žľazy, vrátane ultrazvukovej diagnostiky na našej ambulancii – plánované v budúcnosti
Prenatálna starostlivosť
 • tehotenská poradňa
 • 3D a 4D USG plodu s nahratím na CD a vytlačením fotografie plodu
 • USG diagnostika vrodených vývojových vád plodu
 • USG sledovanie tehotenstva vrátane biometrie plodu, prietokov, cervikometrie
 • USG I. trim. screeningu, USG II. trim. screeningu, USG III. trim. screeningu
 • TRISOMY – neinvazívna diagnostika vrodených vývojových chýb plodu (Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm a iné…), určenie pohlavia
 • AMC – amniocentéza (odber plodovej vody na genetické vyšetrenie)
 • ACTIM PROM TEST – diagnostika predčasného odtoku plodovej vody
Iné
 • možnosť objednania online, e-mailom, telefonicky
 • možnosť zakúpenia nadštandardných gynekologických vyšetrení po konzultácii s lekárom
 

103 Ambulancia úrazovej chirurgie a chirurgie

MUDr. Holešovský Zdeněk
Kontakt:
   +421 52 285 12 37 (38)
1. poschodie        
           
Ordinačné hodiny:Pondelok -Piatok : 07,00 - 15,30 hod.       Obedňajšia prestávka: 12,00 – 12,30 hod.
 
 
                  Email :  info@traumatolog-poprad.sk
 Webová stránka :   www.traumatolog-poprad.sk

Ambulancia ošetruje všetky úrazové a poúrazové stavy ale aj stavy chirurgické a niektoré  hraničné ortopedické.
 
Robíme kontrolné vyšetrenia u všetkých pacientov ošetrených na urgentných príjmoch ( napr. CPO NsP Poprad ), zabezpečujeme kompletnú ďalšiu liečbu, pacient si môže vybrať kde bude liečený.
 
Taktiež vykonávame kontrolné vyšetrenia po operáciach v rôznych nemocniciach, ich manažment liečby , zabezpečíme - vykonáme extrakciu, materiálu po operáciach. ( Výhoda kontrola stabilným tímom lekárov s  praxou, skúsenosťou a kvalifikáciou ).
 
Používame rôzne druhy plastových fixácii a sadier  ktoré sú, ľahšie, pevnejšie, vode odolné . farebné. Ošetrujeme bolesti kolien, ramien , lakťov, zápästí  po úraze . Liečime tenisový , golfový lakeť.
 
Vykonávame drobné chirurgické zákroky priamo na poliklinike na malej operačnej sále - odstraňovanie nezhubných útvarov  kože a podkožia , /znamienka, bradavice, tukové nádory/  ošetrenie zarastených nechtov,  extirpácie gangliomov .Odosielanie vzoriek na histologické – mikroskopické vyšetrenie je samozrejmosťou. 
 
Vykonávame posudzovanie trvalých následkov pre komerčné poisťovne, štátne inštitúcie, právnické a súkromné osoby .
 
Vykonávame chirurgické výkony - v jednodňovej chirurgii - tieto operácie vykonávam v zrekonštruovaných priestoroch chirurgie Kežmarok. Pacient príde ráno o 07.15hod. na operáciu a večer okolo 17.00 hod. je prepustený do ambulantnej starostlivosti. Pri komplikácii alebo ak si pacient želá môže ostať v nemocnici 2 dni v zrekonštruovaných izbách ,k dispozícii sú aj nadštandartné izby s jednou posteľou, toaletou, sprchou TV na izbe.
Pacient je po operácii celý čas liečby sledovaný lekárom ktorý ho operoval  / čo je veľká výhoda /. Kontrolné vyšetrenia a ďalšia liečba prebieha na poliklinike Alexandra v Poprade.
 
Zabezpečíme konzultácie -  s najlepšími odborníkmi na danú problematiku, eventuálne ak bude potrebné aj liečbu na inom renomovanom pracovisku .
 
 
Pre podrobnejšie informácie kliknite na :
www.traumatolog-poprad.sk
 

104  Ortopedická ambulancia I., Nemocnica Poprad, a.s.  

1. poschodie
Tel. kontakt: 052/28 51 247

 


 

105 Stomatologický RTG         

Rerková Katarína
Kontakt:
   +421 52 285 12 44  
   +421 911 747  701
1. poschodie

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok: 
7:00 – 14:00 - ambulancia          
14:00 - 14:30 - administratíva

 

Email : rtgpp@schneider-rtg.sk
 
Spoločnosť Schneider Radiology zriadením stomatologických RTG pracovísk podporuje v oblasti zdravotníctva diagnostický nástroj číslo 1.
V zdravotníctve sa používajú rôzne zobrazovacie metódy na určenie diagnózy medzi ktoré patrí nesporne aj zobrazovacia metóda prostredníctvom ionizujúceho žiarenia, X-ray lúčov.
Stomatologické RTG pracoviská sú vybavené najmodernejšou digitálnou technológiou, ktorá pacientovi poskytuje:
 • maximálnu bezpečnosť
 • minimálne ožiarenie
 • maximálnu diagnostickú výpovednú hodnotu pre lekára
Spoločnosť Schneider Radiology podporuje kvalitu, ktorá je predurčená nielen špičkovým výrobcom digitálnej techniky PLANMECA, ale aj príjemným, odborne vyškoleným personálom a prepracovaným informačným systémom.

Služby

Stomatologické RTG pracoviská, Schneider Radiology sa riadia tzv. princípom optimalizácie, t.j. nezaťažujeme pacienta. Optimálnym, jednoduchým a bezpečným spôsobom doručíme snímku lekárovi v čo najlepšej kvalite.
Vďaka unikátnym panoramatickým RTG prístrojom ProMax s patentovaným robotickým ramenom SCARA3 od výrobcu PLANMECA, Vám ponúkame až 28 programov snímkovania od štandardného panoramatického programu, až po program štyroch priečnych rezov s anatomickými uhlami.

Jedinečná technika pravej lineárnej tomografie:
 
Rozdiel medzi klasickou lineárnou technikou a technikou pravej lineárnej tomografie je názorne zobrazený na snímkach ilustrujúcich pin fantóm.
Nedostatky lineárnej tomografie sú odstránené vďaka unikátnej a Planmecou patentovanej technike pravej lineárnej tomografie.
 

106 Foniatrická ambulancia 

MUDr. Bezáková Šárka
Kontakt:
   +421 52 285 12 86
     052 7723 303
1. Poschodie,
č. miestnosti 106


Ordinačné hodiny
Po-Pi: 7:00 - 15:00 (obed 12:00 – 12:30)


Odbor: otorinolarynológia, foniatria
Miesto výkonu činnosti: ul. Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad
Nadstavbový odbor otorhinolaryngológie sa špecializuje  na poruchy hlasu, reči a sluchu, na kompenzáciu porúch sluchu – výber, nastavovanie a prideľovanie naslúchacích aparátov. Na ambulancii sa robia tiež hlasové cvičenia pri funkčných poruchách hlasu. Pacientov na vyšetrenia objednávame osobne alebo telefonicky. Na ambulancii robíme tiež preventívne prehliadky u pacientov, ktorí pracujú v riziku hluku.


107 Očná ambulancia          

MUDr. Martin Jurčák, MUDr. Mária Gibalová
Zdrav. sestra: Dana Hellová
Kontakt:
   +421 52 285 12 50
   +421 52 772 13 95
 1. poschodie

Ordinačné hodiny:
Pondelok                    13:00 –15:00
Utorok                         7:00 – 12:00
Streda                         7:00 – 12:00
Štvrtok                         7:00 – 12:00
Piatok                          7:00 – 12:00

 
Zmluvné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union
 
Ponúkané služby:
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti a predpis korekcie (okuliare, kontaktné šošovky)
 • meranie vnútroočného tlaku
 • vyšetrenie predného segmentu oka
 • vyšetrenie očného pozadia
 • vyšetrenie zorného poľa (perimeter)
 • vyšetrenie binokulárnych funkcií (troposkopia)
 • pracovná zdravotná služba (preventívne prehliadky zamestnancov)
 • vyšetrenie na vodičský, pilotný alebo zbrojný preukaz
 
Objednávky na vyšetrenia: počas ordinačných hodín osobne alebo telefonicky
 

108 Endokrinologická ambulancia             ​                                                                 

Lekár: MUDr. Jaroslava  Dysková
Zdrav. sestra: Veronika  Chovanová

 
Ordinačné hodiny:Po - Pia  7.00 - 15,30
                obed. prest.     12,30 - 13,00
 
Kontakt: Tel.č. 052/ 2851 253
E.mail:    mudr.dyskova@gmail.com
 
Náplň odboru endokrinológia pre dospelých:
- Diagnostika a liečba chorôb a hormonálnych porúch štítnej žľazy, prištítnych teliesok,hypofýzy,nadobličiek.
- Zisťovanie príčin  porúch menštr. cyklu a sterility u oboch pohlaví, liečba  hypogonadizmu u mužov.
- Diagnostika a liečba osteoporózy.
 
Organizačné pokyny:
pacienti sa na prvé vyšetrenie neobjednávajú telefonicky, ale musia prísť osobne s výmenným lístkom od odosielajúceho lekára
/najlepšie zrána - do 10.hod./
.109 Gastroenterologická ambulancia 

MUDr. Potyčný Kamil
Kontakt:
   +421 52 285 12 55
1. poschodie

Ordinačné hodiny:
Po - Št: 7:00 - 16:00

Garstroenterologická ambulancia zabezpečuje diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu - pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu. V ambulancii vykonávajú vyšetrenia ako odbery krvi, gastroenterologické a hepatologické vyšetrenie, gastroskopické vyšetrenie, rektoskopické vyšetrenie, kolonoskopické vyšetrenie, polypektomie (aj v celkovej anestéze). Pri gastroskopickom vyšetrení ide o vyšetrenie žalúdka pomocou videoendoskopu zavádzaného cez dutinu ústnu. Prostredníctvom tohto vyšetrenia má lekár možnosť zistiť výskyt vredov, výrastkov, nádorov alebo iných chorobných procesov. Kolonoskopické vyšetrenie je endoskopická vizualizácia konečníka a hrubého čreva, zavedeným flexibilného kolonoskopu cez konečník. Týmto vyšetrením sa diagnostikuje hlavne zápal, polyp a karcinóm hrubého čreva.
 

110 Zubná ambulancia 

MDDr. Petrášová Lenka
Kontakt:
   +421 52 285 12 58
1. poschodie

Ordinačné hodiny:
PO - ŠTV: 7:30 - 12:00 --- 12:30 - 15:00
PIA:  7:30 - 12:00

Vykonávame všetky bežné stomatologické výkony na dennej báze. Máte akýkoľvek problém ? Neváhajte nás kontaktovať!
Kladieme dôraz nato, aby sa u nás pacient cítil dobre a uvoľnene.
Prijímame nových pacientov, neváhajte nás kontaktovať!


 


 

202 Zubná ambulancia 

MUDr. Kovačiková Soňa
Kontatk:
   +421 52 285 12 62
   +421 52 772 44 64
2. poschodie

Ordinačné hodiny:
PO - PIA  7:00 - 13:00

 

203 Diabetologická ambulancia

MUDr. Mária Čákyová
Kontakt:
            +421 522 851 265
e-mail: m.cakyova@gmail.com

2. poschodie

Ordinačné hodiny:

Po - Pia: 7:30 - 15:00


Špecializovaná ambulancia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pre dospelých.
MUDr. Mária Čákyová (diabetológ)
Naša odborná ambulancia poskytuje starostlivosť pacientom s ochorením cukrovky a poruchou metabolizmu lipidov. Pacienti sú na vyšetrenia objednávaní v intervaloch 2-3 mesiacov v závislosti od liečby.
Náplňou činnosti ambulancie okrem liečby je aj diagnostika nových ochorení u pacientov odoslaných z obvodných, či odborných ambulancií. U nás liečeným pacientom poskytujeme aj poradenské služby - tzv. edukáciu - stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, ako si upraviť dávky INZ pri akútnom ochorení, alebo pri nadmernom fyzickom zaťažení, učíme ich pracovať s glukometrami a inými diabetickými pomôckami.
Ponúkame:
 • liečba diabetes mellitus 1. a 2. typu
 • krátke čakacie doby
 • príjem nových pacientov
 • podrobnú edukáciu stravovania a liečby diabetu
 • práca s diabetickými pomôckami
 

204  Gynekologická ambulancia

MUDr. Fathiová Jana
Po, Str, Št - 7:00 - 15:30
Ut:             - 7:00 - 17:00
Pia:           - 7:00 - 14:00 

205 Anesteziologická ambulancia, Nemocnica Poprad, a.s.

Ordinačné hodiny: 7:30 - 14:00

Kontakt:
   
2. poschodie
 
 

 

206 Ambulancia pracovného lekárstva    
       TeamPrevent Santé s.r.o.


Kontakt: 
2. poschodie
 

Zabezpečujeme komplexný systém pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky vrátane poradenstva, spracovania dokumentácie, lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, meraní a i.

V AMBULANCII VYKONÁVAME VYŠETRENIA

Základné vyšetrenie I. II. III. IV. kat.
Odber biologického materiálu
EKG
Audiometria
Očné vyšetrenie
Spirometria
Pletyzmografia
Chladový test

 
 

209A Nefrologická ambulancia
2. poschodie
Kontakt:

 

209 Kardiologická ambulancia     

Mudr. Jambrichová Magdaléna
Kontakt:
              +421 52 285 12 79 (80)
mobil:    0903 296 718 - recepty
2. poschodie

Ordinačné hodiny

Po: 7:00 - 11:30  12:00 - 13:30
Ut:  7:00 - 11:30  12:00 - 13:30
St:  7:00 - 11:30  12:00 - 15:00
Št:  7:00 - 11:30  12:00 - 13:30
Pi:  7:00 - 12:00
 
Kardiovaskulárne (srdcovo cievne ochorenia) sú skupinou chorôb, ktoré patria medzi vedúce príčiny invalidizácie, alebo úmrtí pacientov v civilizovaných krajinách, ich včasné zistenie umožňuje účinnú liečbu, ktorá dokáže predlžiť život pacienta o mnoho rokov. Základné kardiologické vyšetrenie je indikované u každého pacienta, ktorý má známu ischemickú chorobu srdca, prekonal infarkt myokardu, ktorý má bolesti na hrudníku, má poruchy srdcového rytmu – búšenie sŕdc, ktoré je neprimerané námahe, nepravidelná činnosť srdca alebo pocity „vynechávanie srdca“, u každého pacienta s vysokým krvný tlakom,  ktorý nereaguje na bežnú liečbu, alebo má príznaky, ktoré by mohli svedčiť pre srdcovú slabosť – zadýchavanie sa pri námahe, ale aj v kľude, opuchy dolných končatín, opakované stavy odpadávania....všetci pacienti, ktorí podstúpili akúkoľvek operáciu srdca. Hrozbu týchto ochorení je možné odhaliť pri podrobnom a hlavne včasnom kardiologickom vyšetrení, Pacientov s takýmito príznakmi by mal praktický lekár odoslať na interné, alebo ešte lepšie priamo na kardiologické vyšetrenie. Vyšetrenia – Základné fyzikálne vyšetrenie je prehliadnutie pacienta a jeho vyšetrenie s použitým jednoduchých mechanických pomôcok. EKG – elektrokardiografické vyšetrenie. Zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname – elektrokardiograme- sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa, až po infarkt myokardu, poruchy srdcového rytmu, alebo známky iných ochorení srdca. ECHO – kardiografické vyšetrenie (USG) vyšetrenie srdca v aktuálnom pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť funkciu srdcového svalu, veľkosť jednotlivých srdcových dutín, srdcové chlopne – umožňuje hodnotiť jeho výkonnosť, známky poškodenia srdcového svalu. EKG Holter monitor – ide o vyšetrenie, pri ktorom má pacient na sebe miniatúrny snímač, ktorý mu počas 24 hodín sníma EKG. Používa sa na odhalenie občas sa vyskytujúcich porúch srdcového rytmu, alebo prechodných príznakov nedokrvenia srdcového svalu, počas dennej aktivity, či spánku. Záznam sa nahrá do počítača, každý srdcový úder je špeciálnym softwerom analyzovaný, štatisticky spracovaný a lekárom zhodnotený. Holter – monitor tlaku krvi, ide o podobné vyšetrenie, len s tým rozdielom, že pacientovi sa 24 hodín meria tlak krvi, nahráva sa do snímača. Záznam sa následne počítačovo spracuje a zhodností. Umožňuje lekárovi presne nastaviť liečbu vysokého krvného tlaku vyšetrovanému pacientovi. Slúži na odhalenie neprimeraných výkyvov krvného tlaku, ktoré sa nedajú zistiť počas jediného lekárskeho vyšetrenia.
 

210 ORL ambulancia

MUDr. Kocibanová Eva
MUDr. Vnenčáková Klára

Kontakt:
   +421 52 285 12 82
2. poschodie

Ordinačné hodiny:
PO - PIA - 7:30-12:00  ||  12:30-15:30

ORL, s.r.o., Ušno – nosno – krčná ambulancia poskytuje ambulantnú liečbu v odbore otorinolaryngológia. MUDr. Klára Vnenčáková má atestácie z otorinolaryngológie aj z detskej otorinolaryngológie, roky pôsobila ako primárka ORL oddelenia Nemocnice s poliklinkou v Poprade. Na ambulancii poskytujeme úplné ORL vyšetrenie a ambulantnú liečbu, vykonávame aj endoskopické a audiometrické vyšetrenia. Pre zamestnávateľov poskytujeme preventívne prehliadky zamestnancov pracujúcich v prostredí s rizikom hluku. Spolupracujeme s ORL oddelením Nemocnice Poprad, a.s., poskytujeme možnosť objednania sa na operáciu.
 

211  Ortopedická ambulancia II., Nemocnica Poprad, a.s.  

1. poschodie
Tel. kontakt: 052/28 51 247