Crazy paws

Kontaktujte nás!

e-mail: recepcia@nzz.sk
           nzz@nzz.sk
tel.: +421 52 285 12 11
Reklama na obrazovke
Práčovňa
Stonožka
Crazy paws

CENNÍK SLUŽIEB RÁDIODIAGNOSTICKÉHO CENTRA
platný od 1.10.2012 

Neštátne zdravotnícke zariadenie Poliklinika Alexandra
 
 

 

          Poplatky za špecializované vyšetrenia:

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 15 €
Samoplatca 20 €
Kontrolné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 2 €
Lekársky posudok za vyšetrenie na súdne a trestné konanie na žiadosť pacienta 10 €
Lekársky posudok pre súdy, políciu, prokuratúru 10 €
Lekársky posudok pre komerčné poisťovne 10 €
Iný lekársky posudok na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
Ostatné poplatky:
Manipulačno - technický poplatok pri RTG vyšetrení 0 €
Manipulačno - technický poplatok pri USG vyšetrení 5 €
Manipulačno - technický poplatok pri MMG vyšetrení 5 €